Môj Košík:

0 položka(iek) - 0,00 €
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

0

Poistenia pre deti a dospelých

V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

Poistenie Allianz Best Doctors

Poistenie Allianz Best Doctors vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov. Výhody, princíp a definícia jednotlivých poistení sú uvedené v nasledujúcich informáciách.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.

Poistenie pre deti

Deti sú tým najcennejším čo máme. Uvedomujeme si to aj v našej spoločnosti, a preto sme pripravili poistenie vhodné tak pre nich ako aj pre vás. Kapitálové a investičné životné poistenie pre deti so sporením je výhodná investícia, ktorá ochráni vaše dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.

Poistenie pre mladých

Aktívny život mladých ľudí prináša so sebou veľa nástrah, ktorým musia čeliť. Naše poistenie pre mladých im v najhorších okamihoch podá pomocnú ruku. Toto poistenie je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Poistenie sa nevzťahuje pre študentov študujúcich v zahraničí.

Poistenie pre seniorov

Naše poistenie vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídaných životných situáciách a poslúži vám až do 95. roku života.

Úrazové poistenie

Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú "živé striebro" alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia.

Vkladové poistenie

Vkladové životné poistenie vám zhodnotenie vložených peňazí o garantovaný úrok, možnosť mimoriadneho vkladu alebo výberu kedykoľvek. Súčasťou je aj doplnkové zabezpečenie v prípade smrti.

Allianz Index

Produkty série Allianz Index predstavujú bezpečný spôsob jednorazového investovania s možnosťou atraktívneho zhodnotenia so 100% garanciou zaplateného poistného na konci poistnej doby, pre prípad nepriaznivého vývoja hodnoty rizikových podkladových aktív, a zároveň i s poistením rizika úmrtia poisteného.