Môj Košík:

0 položka(iek) - 0,00 €
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

0

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zaväzujeme sa rešpektovať a ochraňovať vaše súkromie. Pri návšteve a prezeraní našich web stránok sa z bezpečnostných a štatistických dôvodov automaticky zaznamená vaša IP adresa s časom a dátumom vašej návštevy. Okrem tohto údaju nie je nutné nám poskytnúť žiadne vaše osobné údaje. Ak sa nám rozhodnete poskytnúť vaše osobné údaje, buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako zákazníka.

Všeobecne

Účelom tohto Vyhlásenie o ochrane súkromia je uviesť, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ktoré od vás môžeme prostredníctvom tejto web lokality získať. Všetky zhromaždené údaje sa považujú za dôverné. Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia na ochranu údajov a súkromia.

Používaním tejto webovej lokality nám dávate súhlas k zhromažďovaniu a používaniu týchto údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Na niektorých web stránkach tejto lokality môžu byť umiestnené formuláre z rôznymi funkciami, napr. kontaktný formulár, ankety atď. Osobnými údajmi, ktoré môžu byť zhromažďované na týchto stránkach sú najmä meno, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Niektoré naše web stránky môžu používať tzv. "coockies". Cookie je časť textu, ktorý požiada o povolenie, aby mohol byť umiestnený na pevnom disku vášho počítača. Ak súhlasíte, potom váš prehliadač uloží tento text v podobe malého súboru. Účelom cookie je pomôcť nám pri analýze prevádzky na webe alebo oznámiť nám, kedy ste navštívili určitú stránku. Cookies umožňujú, aby web aplikácie reagovali individuálne. Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o vašich preferenciách umožní web aplikácii upraviť svoju činnosť podľa vašich potrieb a prianí.

Môžete nastaviť váš web prehliadač tak, aby vás upozornil na žiadosti o umiestnenie cookie alebo aby cookies úplne odmietal. Súbory, ktoré obsahujú cookies, môžete zmazať, tieto súbory sú uložené ako súčasť vášho internetového prehliadača.

Ako tieto údaje používame

Tieto údaje ukladáme a ponechávame v databázach alebo iných ukladacích médiách. Budú použité pre zabezpečenie ďalšej komunikácie s vami, prípadne pri spravovaní služieb webovej lokality, na vypracovanie analýz trhu a zákazníkov a na kontrolu, vývoj a zlepšovanie poskytovaných služieb.

Okrem spomínaného môže vaše osobné údaje využiť, aby sme sa s vami spojili za účelom prieskumu trhu alebo, aby sme vám poskytli marketingové informácie, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohli byť zvlášť zaujímavé.

S kým tieto údaje zdielame

Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768,. nepredá, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému. Pokiaľ nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, budeme zdieľať osobné dáta, ktoré nám poskytnete online, iba s inými jednotkami našej spoločnosti alebo s obchodnými partnermi, ktorí jednajú pre vyššie popísané účely v našom zastúpení. Také jednotky spoločnosti Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, alebo obchodní partneri sa riadia našou politikou ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie týchto dát a sú viazaní príslušnými zmluvami o dodržiavaní dôvernosti.

Môžeme tiež kombinovať dáta zhromažďované online s informáciami, ktoré nám poskytnete pri registrácii vlastníctva produktov alebo služieb Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768,

Možnosť výberu

Nepoužijeme, ani nebude zdieľať vaše osobné údaje poskytnuté online inými spôsobmi, než tými, ktoré sú popísané vyššie, bez toho aby sme vás o tom upovedomili a dali vám možnosť výberu. Ako vyhlasujeme vyššie, poskytneme vám tiež možnosť oznámiť nám, že si neprajete dostávať od nás nevyžiadané materiály pre priamy marketing a urobíme všetko, aby sme takéto žiadosti rešpektovali. Riadime sa zákonmi a postupmi, ktoré sú platné Slovenskej republike

Zabezpečenie

Máme záujem chrániť údaje, ktoré nám poskytujete. Nemôžeme však zaručiť zabezpečenie zverejnených údajov a vy akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká internetovej korešpondencie. Zodpovednosť za akékoľvek narušenie zabezpečenia nesieme len v prípade, že k nemu došlo vedome, s podvodným zámerom alebo v dôsledku nedbalosti. Všetky dodávané produkty a služby podliehajú podmienkam a ustanoveniam uvedeným na tejto webovej lokalite.